Naša misija

Zadovoljstvo klijenata temeljeno na kvalitetnoj, učinkovitoj i brzoj usluzi razvoja proizvoda i izrade tehničke i prateće dokumentacije.

Zadovoljstvo zaposlenika i vlasnika koje se iskazuje u stvaralačkom i stimulativnom radnom okolišu, njegovanju vrednota, dobrih međuljudskih odnosa, slijeđenju ciljeva i financijskoj sigurnosti.

 

Naša vizija

Svojim uslugama nadmašiti zahtjeve klijenata.

politika kvalitete-vrijednosti

 

Politika kvalitete

Kading d.o.o. svoj uspjeh temelji na postizanju maksimalnog zadovoljstva naših korisnika pružanjem visoko kvalitetnih usluga kroz angažiranje, kontrolu i nagrađivanje profesionalnih i visoko motiviranih zaposlenika i  strateških partnera, te na taj način Kading d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području inženjerskih usluga razvoja, ispitivanja i certifikacije proizvoda.

Zadovoljstvo klijenata i ostalih zainteresiranih strana te brigu o zaštiti okoliša postižemo potpunom primjenom sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na normi ISO 9001:2015.

Sustav upravljanja kvalitetom je uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve,
  • sustavno raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja klijenata,
  • donositi odluke na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,
  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
  • pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja,
  • uspostavljati poslovne odnose s ostalim partnerima i zainteresiranim stranama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja temeljnih ciljeva poduzeća,
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s vanjskim suradnicima i partnerima,
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • kontinuirano ispunjavati zahtjeve zakona, propisa i normi te zahtjeva klijenata.

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje ove politike.

 

U Koprivnici, 22.01.2018.

Domagoj Brlošić, direktor