fbpx

Projekti

Razvoj proizvoda

Tvrtka surađuje na projektima razvoja proizvoda koji se mogu pronaći u primjeni širom svijeta, od Sjeverne Amerike do Azije. Proizvodi koje smo razvili s našim klijentima uspješno obavljaju svoje predviđene zadaće u industrijskim postrojenjima, brodovima i jahtama, logističkim centrima, na prometnicama itd…

Virtualizacija proizvoda

Većina klijenata se oslanja na gotove proizvode čije slike zatim koristi za marketinšku promociju. To znači da se s marketinškom aktivnošću započinju tek po završetku proizvodnje. No postoje i klijenti koji razmišljaju drugačije te koriste napredne tehnologije kako bi skratili vrijeme potrebno za prezentaciju proizvoda potencijalnim klijentima.

Prema zahtjevima klijenata odradili smo nekoliko projekata na kojima smo koristeći specijalizirani software za renderiranje izradili kvalitetne slike visoke rezolucije za potrebe izrade brošura proizvoda te web, po završetku razvoja proizvoda čime smo im znatno skratili vrijeme lansiranja proizvoda na tržište.

FEM analiza

„Koji materijal odabrati? Kako smanjiti težinu proizvoda? Kolike deformacije možemo očekivati u realnim uvjetima? Da li je moj proizvod može podnijeti opterećenja koja se javljaju u eksploataciji?”

Sve su to pitanja s kojima se svaki konstruktor mehaničkih dijelova susreće tijekom razvoja proizvoda. FEM analiza u tvrtki KADING je metoda kojom se redovito koristimo kako bi smo dobili odgovore na spomenuta pitanja u razvoju novih proizvoda.

Prebacivanje iz 2D u 3D modele

Iako se prebacivanje starih 2D nacrta u parametarske 3D modele čini naizgled jednostavan zadatak, ovaj proces može biti izuzetno zahtjevan. Ukoliko se stare modele želi iskoristiti za buduća unaprjeđenja i razvojne projekte, bitno je da oni budu pravilno strukturirani kako bi izmjene bile što jednostavnije i efikasnije. Sam princip kreiranja modela i raspored featura ima veliki utjecaj na samu „težinu” modela, brzinu učitavanja itd.

Do sada smo uspješno odradili niz projekata prebacivanja te smo zajedno s klijentima izvršili preinake ili kompletan re-dizajn. Jednostavno, pristupačno i efikasno…

Korisnička dokumentacija

Dugogodišnje iskustvo na izradi korisničke dokumentacije u skladu s važećim EU direktivama i normama pomoglo nam je da uspješno odradimo veliki broj projekata izrade korisničke dokumentacije, kao normalan slijed u procesu razvoja proizvoda.

Izrada uputa, kataloga rezervnih dijelova i tehničkih specifikacija obaveza su svakog proizvođača koji svoje proizvode stavlja na tržište. Osim zakonodavne obveze, dobra korisnička dokumentacija pomaže korisnicima da ispravno i na siguran način koriste Vaše proizvode te uvelike doprinosi zadovoljstvu korisnika Vašim proizvodom.

Alati i naprave

Naš tim stručnjaka u suradnji s klijentima razvio je nekoliko alata i naprava za ručno i robotsko zavarivanje. Kao i kod razvoja proizvoda, i ovdje je bilo važno razumjeti što se želi postići primjenom alata i naprava te naći najprikladnije i optimalno rješenje kako bi se osigurala učinkovitost i ponovljivost.